اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۶۲۲۸۶۴-۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۶۲۲۸۶۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۷۶۳۸۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ایران - تهران - خیابان بهار جنوبی ،بین طالقانی و سمیه ،کوچه حمیدصدیق ،پاساژ تخت جمشید ،طبقه همکف واحد سی

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • ایران - تهران - خیابان بهار جنوبی ،بین طالقانی و سمیه ،کوچه حمیدصدیق ،پاساژ تخت جمشید ،طبقه همکف واحد سی

  • :
  • ۷۷۶۲۲۸۶۴-۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۷۷۶۲۲۸۶۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 محسن صفاری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۶۲۲۸۶۴-۶
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۶۲۲۸۶۵
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۹۷۶۳۸۶

آدرس